Tytuł projektu: „Odtworzenie tradycji stolarskich przez Zakład Stolarki Budowlanej “Sosnowicz” s.c.”

Celu projektu: “Poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty produktowo-usługowej Wnioskodawcy nowego dla firmy produktu tj. tradycyjnych, drewnianych okien skrzynkowych wg. historycznych wzorów”

Wartość ogółem projektu: 1 214 554,89 zł, w tym wartość dofinansowania projektu: 799 730,09 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Pomiar

Oferujemy bezpłatne pomiary pod wycenę wykonania drzwi czy okien.

Wykonanie

Jesteśmy producentem okien, gwarantując najwyższą jakość wykonania.

Montaż

Kompleksowe zakończenie inwestycji przez usługę montażową z gwarancją.

Sprawdź

NASZE REALIZACJE

Szeroka gama obiektów użyteczności publicznej, obiekty zabytkowe i nowowczesne obiekty biurowe czy hotelarskie. Nasz produkty to również oferta dla Klientów indywidualnych zainteresowanych wyposażeniem swojej nieruchomości w eleganckie okna drewniane i drzwi drewniane.