Przeszklenia i ściany

System PROMAGLAS®

Konstrukcja z ram drewnianych może być zaprojektowana indywidualnie wg wymogów architektonicznych i konstrukcyjnych. Długość ściany przeszklonej przy wysokości maks. 490cm w klasie Ei30 oraz 370cm w klasie Ei60 jest nieograniczona. Maksymalne wymiary szyb wynoszą 150x300cm w klasie Ei30 oraz 112,5×340 w klasie Ei60.

PROMAGLAS® jest wielowarstwowym szkłem ogniochronnym. W wysokiej temperaturze pęczniejące warstwy między szklanymi ta????ami tworzą skuteczną termoizolację. Oznacza to, że oprócz zachowania kryterium szczelności ogniowej spełniony jest warunek izolacyjności ogniowej elementu przeszklonego (szkło klasy F wg normy DIN 4102 lub El wg CEN). Uniemożliwia to rozprzestrzenienie się ognia na skutek promieniowania cieplnego (powstanie ognia po drugiej stronie przegrody).

Zastosowanie:

Wszędzie, gdzie warunek przepuszczalności światła i widoczności musi być połączony z wymogami ochrony przeciwpożarowej.

Właściwości systemu PROMAGLAS®:

  • jako szkło wielowarstwowe jest szkłem bezpiecznym. Przy pękaniu szkła, odłamki szyby zewnętrznej trzymają się znajdującej się wewnątrz warstwy żelu. Nie powstają luźne odpryski o ostrych krawędziach.
  • wymagania normy PN-EN 357:2005, PN-EN 2150-1:2002, PN-EN ISO 12543-2:2011.
Przeszklenia i ściany ze szkła

System PROMAT SYSTEMGLAS®

Nowoczesne, opatentowane przeszklenie ogniochronne może mieć wysokość do 300cm i nieograniczoną długość. Brak drewnianych profli pokrywających fugi międzyszybowe sprawia że konstrukcja ta zapewnia maksimum transparentności oraz spełnia najwyższe architektoniczne wymagania.

Promat SYSTEMGLAS® jest wielowarstwowym szkłem ogniochronnym. W wysokiej temperaturze pęczniejące warstwy między szklanymi tafami tworzą skuteczną termoizolację. Oznacza to, że oprócz zachowania kryterium szczelności ogniowej spełniony jest warunek izolacyjności ogniowej elementu przeszklonego. Uniemożliwia to rozprzestrzenienie się ognia na skutek promieniowania cieplnego (powstanie ognia po drugiej stronie przegrody).

Zastosowanie:

Wszędzie, gdzie warunek przepuszczalności światła i widoczności musi być połączony z wymogami ochrony przeciwpożarowej.

Właściwości systemu PROMAT SYSTEMGLAS®:

  • jako szkło wielowarstwowe jest szkłem bezpiecznym. Przy pękaniu szkła, odłamki szyby zewnętrznej trzymają się znajdującej się wewnątrz warstwy żelu. Nie powstają luźne odpryski o ostrych krawędziach.
  • wymagania normy PN-EN 357:2005, PN-EN 2150-1:2002, PN-EN ISO 12543-2:2011.
Przeszklenia i ściany ze szkła