„Zakład Stolarki Budowlanej Sosnowicz s.c. wykonał zadanie solidnie, terminowo, z zachowaniem jakości norm budowlanych oraz wymogów nadzoru Konserwatora zabytków. W związku z powyższym udzielamy pełnej rekomendacji dla ZSB Sosnowicz s.c”