PRZESZKLENIA I ŚCIANY PRZECIWPOŻAROWE

Promaglas

Konstrukcja z ram drewnianych może być zaprojektowana indywidualnie wg wymogów architektonicznych i konstrukcyjnych. Długość ściany przeszklonej przy wysokości maks. 490cm w klasie Ei30 oraz 370cm w klasie Ei60 jest nieograniczona. Maksymalne wymiary szyb wynoszą 150x300cm w klasie Ei30 oraz 112,5×340 w klasie Ei60.

Systemglas

Nowoczesne, opatentowane przeszklenie ogniochronne może mieć wysokość do
300cm i nieograniczoną długość. Brak drewnianych profili pokrywających fugi międzyszybowe sprawia że konstrukcja ta zapewnia maksimum transparentności oraz spełnia najwyższe architektoniczne wymagania.

Przykładowe realizacje

PROMAGLAS I SYSTEMGLAS